Bruk av profileringsartikler kan være en utmerket måte å markedsføre bedriften sin på. Vi skiver med «kan være» her fordi det trenger slett ikke være slik at det er regningssvarende å satse på å designe, produsere og distribuere profilartikler i øst og vest. Det bør ligge noen helt klare forutsetninger i bunnen for at denne type investeringer skal gi seg positivt utslag på bedriftens bunnlinje. For det er jo det man ønsker skal bli resultatet av enhver markedsføring.

Visuell profil

Det ene er at bedriften har en klar og tydelig profil som lar seg «oversette» til profilartikler. Med profil menes det i denne sammenheng en visuell profil som går igjen overalt hvor bedriften setter sine avtrykk rent visuelt. Det være seg på hjemmeside, brevpapir, visittkort, merker på firmabiler, skilting og så videre. Og altså på profilartikler om det så dreier seg om penner, ballonger, lightere eller nøkkelknipper. Poenget er gjenkjenning og det sikrest best gjennom at man har etablert en vel gjennomtenkt visuell profil der alle visuelle elementer som font, logo og farger defineres klart og tydelig.

For å sikre at de visuelle elementene benyttes likt av alle involverte er det en fordel at det utarbeides en manual som er lett tilgjengelig. Det ble for eksempel gjort da Oslo Kommune bestemte seg for å rydde opp i sin visuelle profil.

Markedsføringsplan

Den andre grunnleggende forutsetningen er at bruken av profileringsartiklene settes inn i en helhetlig markedsføringsplan for hele bedriften. Det for gjelder markedsføring som for stort sett alle andre områder at det er viktig at alt ses i sammenheng ettersom to pluss to ofte kan bli betydelig mer enn fire. Poenget er at man skal få de ulike tiltakene til å støtte opp om hverandre. Det disiplinerer de ansatte og gir veldig ofte mye bedre resultater nå de forskjellige tiltakene ses i sammenheng.