Et viktig prinsipp ved valg av profileringsartikler er at de skal bli oppfattet som nyttige av målgruppen. Artikler som havner i skuffer eller søppelbøtter har ingen verdi verken for giver eller mottaker. For å velge rett må man derfor kjenne målgruppen sin ganske godt og forstå hva det er de som tilhører gruppen trenger eller har bruk for.

Likevel er det noen forhold som styrer valget av artikler som egentlig ikke har noe med kjennskap til målgruppen å gjøre, men som rett og slett har med sunn fornuft å gjøre. Et sånt forhold er årstider. Det sier seg selv at det ikke er noen god idé å dele ut isskraper på sommertid eller badehetter på vinterstid.

Refleks et yndet produkt, men ikke hele året

Refleksbrikker er en positiv artikkel og velegnet som profileringsartikkel for virksomheter som vil bli forbundet med omsorg og trygghet, men helt uegnet for den som vil profilere virksomheten sin på vår og sommer når dagene er lange og nettene korte. Det er med andre ord ingen tilfeldighet at Trygg Trafikk og forsikringsselskaper deler ut refleksbrikker av ulike slag når det blir høst og det å bruke refleks begynner å bli aktuelt. Hvor egnet refleksbrikker er som profileringsartikler kan imidlertid diskuteres for de fleste av oss vet at bare et fåtall av alle de reflekser som deles ut kommer faktisk til anvendelse.

Nyttig å ta hensyn til rådende trender

Tidligere ville nok mange mene at det å bruke luer som profileringsartikkel kun er smart under den mørke og kalde årstiden. Men det var før. For dersom målgruppen er ungdom – i særdeleshet unge gutter og menn – så brukes luer i dag hele året, ja til og med hele døgnet både innendørs og utendørs. Derfor er det lurt å ta hensyn til trender og mote når man velger artikler som skal styrke ens varemerke.