Som ledd i markedsføringen er det slett ikke uvanlig at man arrangerer ulike evenementer for kunder og potensielle kunder. I forbindelse med slike arrangementer er det vanlig at deltakerne forventer å få utdelt en såkalt goodiebag eller giftbox. Og det å skuffe målgruppen ved arrangementer som er satt i stand i den hensikt å knytte kunder nærmere til en, er jo noe man for enhver pris vil unngå. Det er således et godt råd å dele ut goodiebags, men det er viktig at den er fylt med noe som mottakerne oppfatter som positivt. Innholdet må ikke gi inntrykk av å være noe sammenrasket, men bør henge sammen på en måte som gjør at det fremstår som en gjennomtenkt helhet.

En goodiebag som bare er fylt med billige og eller ubrukelige saker er helt uten verdi, ja kanskje sågar av negativ verdi. Derfor bør man legge en del jobb i å tenke ut hva man legger i en slik pose og også gjøre seg opp en formening om hvor mye ressurser – først og fremst penger – man vil legge på dem.

Nytteverdi og relevans

Hensikten med posen er jo at kunden skal ta med seg den positive opplevelsen som evenementet har skapt, forsterke den gjennom å gi nye positive impulser etter hvert som det som ligger i posen kommer til anvendelse. Her som alltid ellers når det gjelder valg av profileringsprodukter må man ta hensyn til nytteverdi og relevans for kunden.

Ved åpningen av en ny skobutikk vil for eksempel en relevant goodiebag kunne inneholde en liten boks skokrem, en skobørste, en blankefille eller et skohorn, men også en pamflett eller liknende som gir mottakeren noe gode råd om hvordan man best vedlikeholder sine sko og gjerne noe annen informasjon som kan være nyttig eller morsom for mottakeren. Noe om butikkens eller lokalenes historie for eksempel