I en sterkt konkurranseutsatt verden er det viktig for enhver aktør å være synlig med et positivt fortegn i den valgte målgruppen. Det er mange måter å gjøre det på og det er sjelden at det rekker med bare et virkemiddel. Vårt oppdrag er å bistå våre kunder – kommersielle aktører så vel som offentlige myndigheter, organisasjoner og lag – med å velge ut, produsere og distribuere rollups som ett, men viktig ledd i den overordnede markedsføringsprosessen.

Bredt internasjonalt kontaktnett

I samarbeid med en lang rekke produsenter over hele verden kan vi levere et veldig stort spekter av artikler i alle prisklasser. Utfordringen både for oss og for våre kunder er å velge den artikkelen som gir det mest optimale resultatet basert på det budsjettet kunden har til disposisjon. I den prosessen har vi med vår lange og mangfoldige erfaring en kompetanse som vi mer enn gjerne stiller til kundens disposisjon. Vår ambisjon er rett og slett å være en konstruktiv medspiller i kundens bestrebelser på å fremme sin merkevare.

Kundedialogen i fokus

For oss er en god dialog med kunden helt avgjørende. Vi tar utgangspunkt i det budsjett kunden har til disposisjon, hva man ønsker å formidle og til hvilket formål artikkelen skal benyttes. Med vår genuine innsikt i hva leverandører verden over kan levere og vår erfaring med hva som fungerer hvor og når, kan vi sette i gang en veldig konstruktiv prosess som gjør kunden i stand til å fatte beslutninger på et helt nytt og bedre grunnlag. Slik vinner vi kundens tillit og ser med stor tilfredshet at de aller fleste av våre kunder kommer tilbake om og om igjen.

At kunden opplever at de hos oss får valuta for pengene gjenspeiler også det faktum at vi er svært konkurransedyktig ikke bare på kvalitet i leveransen, men også på pris.

Ta gjerne kontakt. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid!