Det er ikke uten videre lett å velge i den tette jungelen av profileringsartikler som finnes der ut. Flere valg må tas. For det ene må man velge en leverandør man kan stole på at holder de krav som en bør stille til en som skal være sentral i formidlingen av selskapets varemerke. Det må være en leverandør som holder det han eller hun lover med hensyn til leveringstid, pris og kvalitet, men det må også være en leverandør som man som kunde vil oppleve som en medspiller i prosessen. Og akkurat dette siste punktet er viktigere enn mange tror.

Få hjelp til å tenke nytt

Mange har selv en mer eller mindre reflektert oppfatning om hva man vil ha og da ser man seg om etter den leverandøren som kan levere dette produktet så billig som mulig. Og dette uten noen seriøs forutgående analyse av hva det er som innenfor det budsjettet man har til rådighet vil gi den optimale profileringseffekten. Slik kastes det dessverre bort en masse penger. Da vil det ofte lønne seg å benytte seg av leverandørens kompetanse på området når det gjelder valg av adekvat artikkel.

Ofte er det bare en kort samtale som skal til for at leverandøren kan komme opp med gode forslag til hvordan man med hjelp av profileringsartikler kan fremme varemerket til oppdragsgiveren på en god og overbevisende måte. Vedkommende vil utfra informasjon om hva oppdragsgiver driver med og en god dialog om hvilke verdier de vil formidle med gave sine, fordomsfritt kunne komme opp med helt nye idéer som det er verd å jobbe videre med. I korthet dreier det seg altså mer om å engasjere en engasjert medspiller enn en passiv produsent av artikler man selv har spesifisert basert på «slik har vi alltid gjort det her hos oss».