Det er mange ting man skal ta hensyn til når man skal velge en eller flere artikler som på best mulig måte profilerer den virksomhet man bedriver og formidler de kvaliteter og verdier man helst vil bli forbundet med. En av de viktigste tingene man må forholde seg til er det kundesegmentet man henvender seg til. Henvender man seg for eksempel til high end segmentet så må det nødvendigvis gjenspeile seg i de artikler man velger. De må ha slike kvaliteter som dette relativt kresne segmentet forventer seg.

For det første bør det ikke dreie seg om utpregede bruk og kast artikler, men om noe som mottakeren kan ha nytte av over lang tid. Det kan for eksempel dreie seg om en krystallvase eller en vakker tollekniv. Dette er kostbare artikler, men artikler som vil bli satt pris på blant annet fordi de ikke bare er anvendelige, men også anvendelige over lang tid. Med en påminnelse om hvem giveren er i form av en diskret plassert logo vil mottakeren få stadig nye og positive impulser knyttet til giveren og varemerket de står for. Men velger man først denne type artikler så er det viktig at artikkelen er av beste kvalitet. En billig tollekniv eller ulekker glassvase vil denne målgruppen ikke sette pris på. Snarere tvert imot. Apropos ulekker så skal man også være klar over at denne målgruppen ofte også stiller krav til design og ikke bare teknisk kvalitet. Det er imidlertid også en gruppe som ofte også setter pris på originalitet og kreativitet. Og klarer man å være riktig oppfinnsom er det gjerne ikke like viktig at artikkelen verken er dyr, solid eller vel designet.

Kvalitet er imidlertid ikke bare viktig når de gjelder kostbare profileringsartikler. Alle giveaways bør minst ha en kvalitet som er over snittet for tilsvarende produkter generelt.