Man bør konsentrere seg om profileringsprodukter som den valgte målgruppen antas å finne nyttige. Det er dessverre slik at man veldig ofte undervurderer nytteverdien og legger pengene på artikler som mottakerne ikke kommer til å bruke. Ja enda verre; rett og slett synes er meningsløse eller ubrukelige. Og da risikerer man å få en motsatt effekt. Det som skulle styrke merkevaren gjør det stikk motsatte, nemlig svekker den.

Vi hjelper deg å finne rett artikkel

Klarer man å identifisere nyttige artikler så har man et veldig godt utgangspunkt for å få til førsteklasses profilering. En seriøs leverandør vil sammen med kunden sin gjøre en analyse av hvilke artikler som passer best for akkurat denne kunden. Hvilke produkter som kundens målgruppe vil oppfatte som positive. Det er jo slik at det er kunden som best kjenner sin målgruppe og deres ønsker og behov, så ofte vil han eller hun ha en klar oppfatning om dette selv, enten utfra en ren antakelse eller utfra egne erfaringer. I slike tilfeller er det neppe noen stor vits i å legge mye ressurser på en grundig analyse.

Dessverre er det imidlertid slik at mange velger de samme artiklene år ut og år inn utfra tanken om at har det fungert en gang så fungerer det sikkert fremdeles. Dette er en veldig farlig tilnærming. En klok mann har sagt at det viktigste er ikke å gjøre ting riktig, men å gjøre de riktige tingene. Har man i alle år gitt bort krus med logo på så hjelper det ikke å gjøre krusene enda finere og dyrere dersom målgruppen for lengst har gått lei av krus. Krusene kan være kjempefine de, men dersom det ikke er krus målgruppen vil ha så er det bortkastet å legge flere penger på krus. Da må man tenke nytt – gjøre de riktige tingene.